Affärsidé

Affärsidén för Ollfors Kommunikation AB är att erbjuda uppdragsgivare inom företag och organisationer tjänster inom kommunikation, kännetecknade av målgruppsanpassning, kostnadseffektivitet, kvalitet och flexibilitet. 
Gemensamt för de tjänster företaget levererar är att de genom tydligt kundfokus skapar bestående värde för uppdragsgivarna. Företagets huvudverksamhet och kompetensnisch är internkommunikation.
 
 
site created and hosted by skandiaweb