Om kommunikation

Kommunikation bygger på återkoppling. Den utformas för att mottagaren ska känna något och göra något. Kommunikation ska påverka och skapa förståelse.
 
För att få rätt genomslag måste kommunikationen vara trovärdig och målgruppsanpassad. 
 
Att definiera budskap och målgrupp är alltid grundläggande. Vad vill man säga, till vem, varför och på vilket sätt?
När kommunikationen sker på målgruppens villkor ökar förutsättningarna för att den ska få genomslag. Hur mycket vet målgruppen, hur mycket behöver den ta till sig för att syftet med kommunikationen ska lyckas? Budskapets utformning är basen i en framgångsrik kommunikationsprocess. 
 
Valet av kanaler styrs av målgruppsanalysen. Vilka kanaler förväntas fungera bäst ur mottagarens perspektiv?
 
Ett tips för dig som planerar en kommunikationsinsats är att fundera på de frågor som har nämnts här. Kontakta sedan Ollfors Kommunikation AB. Vi hjälper dig att komma vidare.
 
 
site created and hosted by skandiaweb