Tjänster

Ollfors Kommunikation AB erbjuder främst tjänster med anknytning till internkommunikation. Det handlar om chefshandledning, presentationer, koncept, enskilda texter, nyhetsbrev och tidningar. 
 
Internkommunikation är en framgångsfaktor vid till exempel förändringsprocesser. Här har företaget lång erfarenhet av att skräddarsy kommunikationslösningar, med fokus på ledarskapets roll.
Genom vårt samarbete med utvalda leverantörer kan vi erbjuda totallösningar omfattande textproduktion, bildmaterial, översättningar, layout och tryck.
 
 
site created and hosted by skandiaweb