Välkommen

Jag heter Marcus Ollfors och är VD för Ollfors Kommunikation AB. Jag är född 1966 och har en bakgrund som journalist och kommunikatör. Utbildningsmässigt har jag en universitetsexamen inom statsvetenskap, informationskunskap, svenska och psykologi.
 
Ollfors Kommunikation AB är specialiserat på internkommunikation. En grundläggande uppgift för internkommunikation är att den ska stödja företagets strategi och varumärke.

En offensiv, tydlig och öppen internkommunikation är mycket viktig i till exempel förändringsprocesser. Framgångsrik internkommunikation skapar delaktighet och förståelse bland chefer och medarbetare. Den visar företagets färdriktning och pekar ut fokusområden.
 
Du som känner att du behöver experthjälp inför en kommunikationsuppgift är hjärtligt välkommen att kontakta oss. Vi kan lova dig inspiration och handfasta tips om hur det hela kan föras vidare.
 
 
site created and hosted by skandiaweb